Rabobank haalt bouwonderneming onderuit

Het Financiële Dagblad publiceerde 29 en 30 maart jl. hoe Rabobank bij bouwbedrijf Midreth de macht greep en het financieel heeft uitgehold. Zo heeft dat bouwbedrijf alleen al € 22 miljoen aan fees betaald voor een krediet van € 64 miljoen. Daarnaast kwamen dan nog de rente voor de leningen en een rentederivaat (Super Collar).

Rentederivaten werden door banken verkocht onder het voorwendsel dat zij de kredietnemer zouden beschermen tegen een rentestijging. Dat dit niet waar was, bleek toen de banken de opslagen op de leningen gingen verhogen, ook bij kredietnemers die rentederivaten hadden afgesloten. Uit een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden blijkt nu dat Rabobank ook zonder gebruik te maken van opslagverhogingen kredietnemers met een rentederivaat met hogere rentelasten heeft opgezadeld, namelijk door de rentegrondslag van de lening tussentijds aan te passen.

Wat is een Super Collar?

Een Super Collar is een exotische vorm van een renteswap. Het is een combinatie van een gekochte cap (ofwel renteplafond) en verkochte floor (ofwel minimumrente). Zolang de rente binnen deze bandbreedte (dus tussen de cap en de floor) blijft, betaalt de kredietnemer de variabele rente (Euribor) plus een opslag. Wanneer de Euribor boven de cap uitkomt, betaalt de kredietnemer in plaats van de Euribor het renteplafond, en daarnaast nog de opslag. Het is daarom een product dat gebruikt wordt om kredietnemers te beschermen tegen een rentestijging. Indien de rente echter onder de floor komt, moet de kredietnemer een boete betalen. De kredietnemer betaalt dan, in plaats van de Euribor de floor en een boete (die samen doorgaans even hoog zijn als de cap), en daarnaast nog de opslag.

Euribor omzetten in Basisrente

Rabobank fungeerde als huisbankier van het bouwbedrijf Midreth. Rabobank heeft in 2007 een Super Collar van € 20.000.000,- aan Midreth geadviseerd om het renterisico op haar Euriborgerelateerde lening af te dekken. Toen de Euribor was gedaald tot onder de floor, betaalde Midreth een rente van circa 5,3% (3,8% onder de Super Collar en 1,5% opslag).

Rabobank heeft echter op een gegeven moment de rentegrondslag van de leningen veranderd: niet langer bestond deze uit de Euribor plus opslag, maar uit de ‘Rabobank Basisrente’ plus opslag. Tegelijkertijd liep de Super Collar gewoon door.

Hierdoor betaalde Midreth, in plaats van (circa) 5,3%, de Rabobank Basisrente van 4,85% én een opslag van 1,5% én 3,365% als gevolg van de Super Collar. Midreth betaalde dus in totaal 9,715% rente aan Rabobank, terwijl Rabobank haar nu juist de Super Collar had verkocht onder het voorwendsel dat zij nooit meer dan circa 5,3% aan rente zou moeten betalen.

Omdat de Super Collar geen bescherming bood tegen stijging van de variabele Rabobank Basisrente, was Midreth ook niet langer beschermd tegen rentestijging. De Super Collar zelf had geen enkele functie meer en werd daardoor een speculatief product.

Oordeel Gerechtshof

Het Gerechtshof Arnhem heeft geoordeeld dat Rabobank, door het wijzigen van de Euribor rente naar de Rabobank Basisrente, of de rente of de Super Collar kostenneutraal had moeten oplossen. Doordat Rabobank dit niet gedaan heeft, was voortzetting van de Super Collar zeer nadelig voor Midreth. Rabobank is daarom tekort geschoten in de nakoming van haar verplichtingen en/of heeft onrechtmatig gehandeld.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om schadevergoeding te vorderen aangaande een Super Collar of een ander rentederivaat? Neem dan contact op met Hendrik Jan Bos (HJ.Bos@www.bos-partners.nl)