Algemene informatie

Algemene kantoorinformatie:

Bos & Partners Advocaten BV is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Het kantoor is statutair gevestigd te Amsterdam en houdt kantoor op De Woude.

KVK nummer: 34176683
BTW nummer: 812421632B01

De advocaten van Bos & Partners Advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten:
Postbus 30851, 2500 GW Den Haag
Tel. 070 – 335 35 35
info@advocatenorde.nl

Bos & Partners Advocaten is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij:
HDI Global Specialty SE, The Netherlands
Postbus 925, 3000 AX Rotterdam
Telefoon +31(0)10 322 40 00
www.hdi-specialty.com

Deze verzekering is van toepassing op aanspraken die worden ingesteld en/of die in rechte aanhangig worden gemaakt waar ook ter wereld, met uitzondering van aanspraken die worden ingesteld en/of die in rechte aanhangig worden gemaakt in de USA en/of waarop het recht van de USA van toepassing is.