Onze aanpak

Op vrijwel elke website van een advocatenkantoor staat, dat de advocaten van dat desbetreffende kantoor, heel slim, enorm creatief, uiterst communicatief en maximaal betrokken zijn bij hun cliënten. Nou, goed, dat herhalen wij dan hier maar.

Wat onze aanpak wellicht onderscheidt van andere kantoren, is dat wij geen medewerkers (meer) aan het werk hoeven houden. Als wij voor een bepaald onderdeel van een zaak/advies uiterst specialistische kennis nodig hebben die wij zelf niet in huis hebben, dan schakelen wij voor dat onderdeel in overleg met onze cliënt, een externe specialist in, bijvoorbeeld een hoogleraar, een beleggingsexpert of een fiscalist. Het voordeel voor zowel onze cliënten als voor onszelf is, dat die experts alleen dàn geld kosten als zij nuttig voor de zaak zijn.

Nog iets waarin wij het “anders” doen, is dat wij alleen die cliënten/zaken aannemen waarvan wij echt denken dat wij daarvoor/daarin iets kunnen betekenen en dat het “zuivere koffie” is. Het klinkt voor een advocaat schijnheilig om dat te zeggen, maar het is gewoon een kwestie van boerenverstand en niet van braafheid. Immers, als je niet heel veel cliënten nodig hebt om een kantoor te runnen, en een goed netwerk waaruit regelmatig werk komt, kun je bij de poort selectief zijn. Dat is een luxe.

Ons kantoor is gespecialiseerd in financieel-, aansprakelijkheids- en ondernemings-recht. Andere soorten recht, waaronder strafrecht, doen wij niet. Iemand die zich bij ons meldt met een zaak die buiten onze expertise ligt, verwijzen wij door naar een andere kantoor. Dat hoeft niet perse een “bevriende” advocaat te zijn, maar een waarvan wij denken dat hij/zij goed is in zijn/haar specialisatie. Immers, een doorverwijzing die slecht uitpakt, straalt dat ook op de doorverwijzer af.

Schikkingen

Het grootste deel van onze zaken eindigt met een schikking. De meeste schikkingen zouden niet zijn getroffen zonder (aankondiging van) een gerechtelijke procedure. Een oud Latijns gezegde luidt: Si vis pacem para bellum. Vrij vertaald: Wie vrede wenst, moet zich op oorlog voorbereiden.

De meeste schikkingen bevatten een geheimhoudingsclausule, die wij vanzelf sprekend respecteren. Een van de bekendste schikkingen die wij wèl kunnen noemen, omdat daarover uitvoerig in de media is bericht, is die van vijf van onze cliënten versus Fortis Bank en haar voormalige bestuurders. Nadat wij de procedure tot aansprakelijkstelling bij de rechtbank hadden gewonnen, zijn Fortis en haar bestuurders in hoger beroep gegaan en na de mondelinge behandeling bij het Gerechtshof te Arnhem is vlak voor het hof arrest zou gaan wijzen, de zaak in maart 2020 naar tevredenheid van onze cliënten geschikt.

FD 3 februari 2020 Zuidas wacht in spanning af of Gerechtshof oordeelt in Fortis-zaak (fd.nl)