Financieel recht

Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw zijn wij actief op het rechtsgebied dat toen Bank- en Effectenrecht heette, maar tegenwoordig beter bekend staat als Financieel Recht. Wij zijn trots op onze procedures tegen onder meer Dexia, AEGON en Levob (effectenlease), Baan Company, Fortis en hun (ex-)bestuurders (misleiding van beleggers), Van Lanschot Bankiers, ING, ABN AMRO, Rabobank, Staalbankiers  en vrijwel alle andere Nederlandse banken en verzekeraars, alsmede een groot aantal vermogensbeheerders in zaken over optiehandel, onzorgvuldig vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Hoewel de wettelijke regels omtrent de zorgplicht in de loop der jaren steeds strenger zijn geworden, is het onze ervaring dat beleggingsondernemingen vandaag de dag nog vaak in strijd met die zorgplicht handelen en daardoor schadeplichtig zijn.

Wij staan onze cliënten bij in onderhandelingen over dergelijke geschillen en voeren waar nodig en met geregeld succes procedures bij de rechter en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) over:

  • Risicovolle beleggingen (perpetuals, steepeners, FRN’s, credit linked obligaties);
  • Schending van regels omtrent dekkings- en margintekorten bij optiehandel;
  • Rentederivaten (swaps, caps);
  • Ongeoorloofde kredietopzegging;
  • Overkreditering;
  • Misleiding van beleggers.