Wat gaat uw bank doen met uw krediet? Ondernemer opgelet!

De banken zullen (anticiperend op Basel IV) de komende tijd, waarschijnlijk zodra de Coronacrisis minder hevig is geworden, meerdere maatregelen nemen waarmee u te maken kunt krijgen.

Om niet voor onaangename verrassingen komen te staan, is het verstandig om nu alvast na te denken wat u kunt doen in de hieronder genoemde situaties:

  • Uw bank verzoekt u om medewerking om ongebruikte kredietruimte in te perken. Voorbeeld: U heeft een rekening-courant krediet met een maximum van € 5 miljoen. U gebruikt daar meestal zo’n € 3 miljoen van. Uw bank zal u verzoeken om dat maximum van € 5 miljoen te verlagen tot € 3 miljoen. Dat lijkt op korte termijn geen ramp, maar hoe verzekert u zich ervan dat u indien u na die verlaging toch meer dan € 3 miljoen nodig heeft, u daar dan over kunt beschikken?
  • Uw bank verhoogt de renteopslag op uw krediet. Als argument zal de bank zeggen, dat het “voor haar duurder wordt om geld aan te trekken”. Dat is niet altijd waar. Kunt u iets tegen die opslagverhoging doen?
  • Uw bank wijzigt uw risicoprofiel in voor u negatieve zin en zal de rente verhogen met als argument dat u een grote risico bent geworden.
  • Uw bank verlangt aanvullende zekerheden voor het krediet.
  • Uw bank verlangt dat u meer eigen geld in de onderneming inbrengt.
  • Uw bank kondigt aan uw krediet te beëindigen.

Laat het initiatief van maatregelen niet aan uw bank over, maar neem de teugels zelf in handen en bel mij gerust (075-6411680) voor een oriënterend gesprek.

Hendrik Jan Bos