High Court of Arnhem-Leeuwarden 11 March 2014

In de zaak van:
[appellant],
advocaat: mr. H.J. Bos,
tegen:

[geïntimeerde] N.V.,
advocaat: mr. F.A.M. Knuppe,
Het Hof heeft in de procedure na verwijzing (ECLI:NL:HR:2013:BX7195) geoordeeld dat [appellant] tijdig heeft geklaagd in de zin van artikel 6:89 BW en het beroep op verjaring afgewezen. Daarnaast heeft het Hof geoordeeld dat [geïntimeerde] N.V. toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens [appellant] doordat zij (i) bij de handel in optie- en futuretransacties de marginverplichtingen niet heeft nageleefd, (ii) in strijd met de pensioendoelstelling van [appellant] optie- en futuretransacties heeft geadviseerd zonder daarbij te waarschuwen voor de risico’s en (iii) zich schuldig heeft gemaakt aan provisiejagen. [Geïntimeerde] N.V. is veroordeeld tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding. De totale schade dient in een afzonderlijke procedure door een deskundige te worden vastgesteld.