High Court of Amsterdam 13 September 2011

In de zaak van:
[appellanten],
advocaat: mr. A.D.J. van Ruyven,
tegen:

[geïntimeerden],
advocaat: mr. H.J. Bos,
Deze zaak betreft het hoger beroep tegen het vonnis van de Rechtbank Utrecht d.d. 16 december 2009 (LJN: BK6889 en JOR 2010, 68). Het Hof heeft het vonnis van de Rechtbank bekrachtigd en derhalve geoordeeld, dat [appellanten] hun zorgplicht hebben geschonden bij het beleggingsadvies in een teakfonds. Daarbij hebben [appellanten] volgens het Hof niet voldaan aan hun verzwaarde informatieplicht omtrent hun stelling dat zij [ge├»ntimeerden] zouden hebben gewaarschuwd voor de risico’s. Het beroep op eigen schuld heeft het Hof eveneens afgewezen, zodat 100% van de schade moet worden vergoed.