Court of Overijssel 25 September 2013

In de zaak van:
[eiser],
advocaat: mr. R.H. Kroes,
tegen:

Invinco GmbH,
advocaat: mr. M.M.S. ter Beek-Ehren,
Invinco is aansprakelijk voor de schade die [eiser] heeft geleden doordat Invinco onvoldoende informatie heeft ingewonnen over de financiĆ«le positie, beleggingsdoelstelling en risicobereidheid van [eiser] en doordat Invinco [eiser] niet afdoende heeft gewaarschuwd voor de specifieke risico’s die zijn verbonden aan de handel in futures en opties op futures.