Court of Noord-Holland 19 June 2013

In de zaak van:
[eisers],
advocaat: mr. H.J. Bos en mr. E. Wismans,
tegen:

Wilgenhaege Vermogensbeheer B.V.,
advocaat: mr. W. de Jong,
Wilgenhaege is toerekenbaar tekortgeschoten in de uitvoering van de vermogensbeheerovereenkomst waarbij een behoudend beheer was overeengekomen, omdat het door Wilgenhaege gevoerde beleid te risicovol was. Wilgenhaege dient de schade van ruim € 100.000,- vermeerderd met wettelijke rente en proceskosten te vergoeden.