Court of Noord-Holland 19 June 2013

In de zaak van:
[eiser],
advocaat: mr. N.H.A. Kampschreur,
tegen:

Wilgenhaege Vermogensbeheer B.V.,
advocaat: mr. W. de Jong,
Wilgenhaege is toerekenbaar tekortgeschoten in de uitvoering van de vermogensbeheerovereenkomst waarbij een behoudend beheer was overeengekomen, omdat het door Wilgenhaege gevoerde beleid te risicovol was. Wilgenhaege dient de schade die nog nader moet worden vastgesteld, te vergoeden.