Court of Dordrecht 5 December 2012

In de zaak van:
[eiser],
advocaat: mr. R.H. Kroes,
tegen:

Univé Alblasserwaard en Omstreken U.A.,
advocaat: mr. T.J. Dorhout Mees,
[Eiser] had op advies van Univé voor zijn pensioenvoorziening zijn Gemengde Verzekering afgekocht en daarvoor in de plaats twee beleggingsverzekeringen afgesloten. De Rechtbank oordeelde dat Univé onvoldoende had gewezen op de risico’s van de beleggingsverzekeringen, waardoor zij niet de zorg heeft betracht die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon mag worden verwacht en dat zij de dientengevolge geleden schade van [eiser] dient te vergoeden.