Court of Amsterdam 24 October 2012

In de zaak van:
[eiseres],
advocaat: mr. R.H. Kroes,
tegen:

Attica Vermogensbeheer B.V.,
advocaat: mr. W. de Jong,
[Eiseres] had met Attica een vermogensbeheerovereenkomst gesloten met als doelstelling het genereren van inkomen. De Rechtbank heeft geoordeeld dat hedgefondsen vrij algemeen gelden als een risicovolle belegging en dat Attica niet had mogen adviseren 50% van het belegbare vermogen in hedgefondsen te beleggen. Daarnaast heeft Attica niet de zorg van een goed huisvader betracht door het gehele vermogen in hedgefondsen te beleggen. De Rechtbank heeft het beroep op rechtsverwerking van Attica afgewezen en Attica veroordeeld de door [eiseres] geleden schade te vergoeden die bestaat uit het verschil in resultaat tussen een passend beleid en het feitelijk door Attica gevoerde beleid.