Court of Amsterdam 1 April 2009

In de zaak van:
[Eisers],
advocaat: mr. H.J. Bos en mr. N.H.A. Kampschreur,
tegen:

Coöperatieve Rabobank Sloten-Badhoevedorp U.A.,
advocaat: mr. A. van Hees,
[Eisers] hadden op advies van de Rabobank hun vermogen belegd in aandelen en opties. De Rechtbank oordeelde dat aan een belegging in opties bijzondere en ook grotere risico’s zijn verbonden dan aan een belegging in kwaliteitsaandelen. Hierdoor bracht de op de Rabobank rustende zorgplicht met zich mee, dat zij [eisers] had moeten waarschuwen voor de aan een belegging in opties verbonden bijzondere risico’s. Tevens had de Rabobank verzuimd te onderzoeken, of de door haar geadviseerde beleggingsstrategie strookte met de bedoelingen en wensen van [eisers]. hetgeen niet het geval was. De Rechtbank heeft geoordeeld, dat de rabobank haar zorgplicht heeft geschonden en de schade van [eisers] dient te vergoeden. Het beroep van de Rabobank op rechtsverwerking kon haar, mede als gevolg van de vertrouwensrelatie, niet baten.