Rechtbank veroordeelt ABN AMRO Bank tot vergoeding van schade door renteswap.

De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 1 februari 2017 geoordeeld dat ABN AMRO Bank onvoldoende heeft gewaarschuwd voor de risico’s van een renteswap. De Rechtbank heeft de bank daarom veroordeeld tot vergoeding van de schade die een boerenbedrijf door die renteswap heeft geleden. De agrarische ondernemer wordt in deze zaak bijgestaan door advocatenkantoor Bos & Partners Advocaten, dat al eerder ondernemers met succes bijstond in individuele procedures tegen banken over rentederivaten.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:453&showbutton=true