Rechtbank Utrecht 25 november 2009

In de zaak van:
[verzoekers sub 1 t/m 7],
advocaat: mr. H.J. Bos,

tegen:

1. [verweerder sub 1],
advocaat: mr. P.D. Olden,

2. [verweerder sub 2],
advocaat: mr. A.F.J.A. Leijten,

3. [verweerder sub 3],
advocaat: W.W. de Nijs Bik en mr. B.E.L.J.C. Verbunt,

4. de naamloze vennootschap Fortis N.V.,
advocaat: mr. H.J. de Kluiver en mr. M.F. Poot,

Verzoekers stellen schade te hebben geleden door het handelen van de drie voormalige bestuurders van Fortis, omdat de in 2007 en 2008 verstrekte informatie over de financiƫle toestand van het bedrijf en het uit te keren dividend onjuist en/of misleidend was. Verzoekers willen in het door hen verzochte getuigenverhoor achterhalen, welke uitspraken de Fortis-topmannen hebben gedaan en welke informatie bij hen bekend was bij het doen van die mededelingen. De Rechtbank heeft dit verzoek toegewezen.