Rechtbank Utrecht 16 december 2009

In de zaak van:
[eisers],
advocaat: mr. H.J. Bos,

tegen:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Natural Investment Fund B.V. (“NIF”),
2. [gedaagde sub 2],
3. [gedaagde sub 3],
4. Vizion Financial Consult V.O.F. (“Vizion),
5. [gedaagde sub 5],
6. [gedaagde sub 6],
advocaat: mr. R. Bagasrawalla (gedaagde sub 3) en mr. E.C.J. Ris (gedaagde sub 4-6),

Eisers hebben op advies van Vizion belegd in teakbomen op een plantage van NIF in Costa Rica. [eisers] zouden de volledige verkoopopbrengst van de door NIF aangeplante bomen ontvangen. Uiteindelijk bleek, dat NIF nooit eigenaar is geweest van de grond met de teakbomen en kon NIF haar verplichtingen jegens [eisers] niet nakomen. De Rechtbank heeft geoordeeld, dat NIF wanprestaie heeft gepleegd en de daardoor geleden schade volledig aan [eisers] dient te vergoeden. Tevens heeft de Rechtbank geoordeeld, dat [gedaagde sub 2 en 3] als bestuurders van NIF onrechtmatig hebben gehandeld en de volledige schade dienen te vergoeden, omdat zij hadden moeten weten dat NIF haar verplichtingen jegens [eisers] niet zou kunnen nakomen. Voorts heeft de Rechtbank geoordeeld, dat Vizion onzorgvuldig heeft geadviseerd door niet te waarschuwen voor de risico’s en daarom de volledige schade dient te vergoeden. [Gedaagden sub 5 en 6] zijn als vennoten van Vizion eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de door [eisers] geleden schade.