Rechtbank Rotterdam 27 mei 2009

In de zaak van:
[Eiseres],
advocaat: mr. N.H.A. Kampschreur,
tegen:

Fortis Bank (Nederland) N.V. onder meer h.o.d.n. MeesPierson,
advocaat: mr. P.H.Ch.M. van Swaaij,
MeesPierson heeft [eiseres] voorafgaand aan het vermogensbeheer een Asset Planner laten invullen, waaruit een bepaald doelrisicoprofiel volgde. Vervolgens heeft MeesPierson het vermogen conform een offensiever en risicovoller rendementsprofiel beheerd. De Rechtbank heeft geoordeeld, dat MeesPierson hierdoor onzorgvuldig jegens [eiseres] heeft gehandeld en de dientengevolge geleden schade dient te vergoeden. Daaraan doet volgens de Rechtbank niet af, dat [eiseres] niet heeft geprotesteerd tegen de nota’s en rekeningafschriften. Gelet op de aard van de onzorgvuldigheid staan de redelijkheid en billijkheid eraan in de weg dat MeesPierson zich daarop heeft beroepen. Juist bij vermogensbeheer moet de cliënt er immers vanuit kunnen gaan dat de bank zijn belangen deugdelijk behartigt.