Gerechtshof Amsterdam d.d. 31 januari 2017

Het Hof heeft de beschikking van de Rechtbank Noord-Holland, waarin zij de bestuurder van claimstichting Stichting Loterijverlies.nl heeft geschorst, bekrachtigd. Hierdoor blijft de schorsing van de bestuurder in stand.
De verzoekers/geïntimeerden en belanghebbenden worden in deze zaak bijgestaan door Bos & Partners Advocaten.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:210