Rechtbank Dordrecht 8 november 2006, 16 juli 2008 en 22 december 2010

In de zaak van:
[eisers],
advocaat: mr. H.J. Bos en mr. N.H.A. Kampschreur,
tegen:

Coöperatieve Rabobank Zwijndrecht/H.I.A. U.A.,
advocaat: mr. J.A. Visser,
[Eisers] hadden met Rabobank een beleggingsadviesrelatie, waarbij [eisers] op advies van Rabobank in opties hebben gehandeld die tot aanzienlijke verliezen hebben geleid. De Rechtbank heeft geoordeeld, dat Rabobank heeft verzuimd [eisers] indringend en adequaat te waarschuwen voor de risico’s die de optiehandel met zich kan brengen en dat Rabobank 30% van de door [eisers] geleden schade dient te vergoeden.