Rechtbank Amsterdam 13 januari 2010 en 12 januari 2011

In de zaak van:
[eiseres],
advocaat: mr. R.H. Kroes,
tegen:

[B] Bankiers N.V.,
advocaat: mr. M.L. Laumen,
[Eiseres] had met [B] een vermogensbeheerovereenkomst gesloten waarbij het in beheer gegeven vermogen een pensioendoelstelling heeft. [B] heeft het vermogen van [eiseres] op een zeker moment in perpetuele obligaties, floating rate notes en steepeners belegd. De Rechtbank heeft geoordeeld dat [B] toerekenbaar tekort geschoten is in de nakoming van haar verplichtingen uit de vermogensbeheerovereenkomst doordat zij een niet-passend en te risicovol beleggingsbeleid heeft gevoerd, zonder [eiseres] uitdrukkelijk te waarschuwen voor de risico’s. Derhalve dient [B] de door [eiseres] geleden schade te vergoeden die bestaat uit het verschil in resultaat tussen een passend beleid en het feitelijk door [B] gevoerde beleid.