Rabobank moet schade rentederivaat King Cuisine vergoeden

Ivo Bökkerink

Rabobank draait op voor de schade die de eigenaar van voedingsbedrijf King Cuisine via zusterbedrijf King O.G. heeft geleden op met de bank afgesloten rentederivaten. Volgens de rechtbank Zeeland-West-Brabant is de bank ‘toerekenbaar tekortgeschoten’ in zijn zorgplicht.

Dat blijkt uit het vonnis van de rechtbank van 14 oktober en een toelichting van Hendrik Jan Bos, de advocaat van King Cuisine. De precieze hoogte van de door Rabobank te betalen schadevergoeding is nog onduidelijk, de rechtbank stelt dat het nu nog onvoldoende gegevens heeft om deze te begroten.

Onder water

Nederlandse banken hebben tot nu toe meerdere rechtszaken verloren van kleinere ondernemers die in de problemen kwamen door gekochte rentederivaten. Deze swaps werden door banken verkocht als een manier voor bedrijven om de rente langere tijd vast te zetten. Maar door de gedaalde marktrente staat dit soort producten onder water.

Dat laatste kan niet alleen leiden tot extra risico-opslagen en dus hogere kosten voor ondernemers. Het wordt een acuut probleem als een onderneming wordt verkocht of stopgezet en het derivaat moet worden afgewikkeld. Dit laatste was het geval bij King Cuisine, dat door de oprichter in 2011 werd verkocht. Hij moest Rabobank vervolgens tonnen betalen om de contracten van het bedrijf en zusterbedrijf King O.G. met Rabobank af te kopen.

Bijzondere risico’s

Tot nu toe zijn het vooral kleinere ondernemers die hun gelijk bij de rechtbank hebben gehaald. King Cuisine gold destijds met circa 100 werknemers en €25 mln omzet tot het grotere mkb. Desalniettemin moet het volgens de rechtbank worden gezien als een niet professionele partij. Hiervoor geldt dat banken moeten waarschuwen voor bijzondere risico’s.

Rabobank heeft King O.G. weliswaar in adviesgesprekken en sheets gewezen op de risico’s van de swaps, maar volgens de rechtbank wist de bank dat het bedrijf zo min mogelijk risico’s wilde lopen. Bovendien had de eigenaar aangegeven dat hij het bedrijf mogelijk binnen enkele jaren wilde verkopen.

Specifieker

Rabobank had volgens de rechter dan ook veel specifieker moeten zijn over de verschillende risico’s die hoorden bij diverse financiële producten en looptijden. Getuigen hebben de rechter er niet van overtuigd dat dit is gebeurd.

Hendrik Jan Bos , de advocaat van King is blij met de uitspraak. ‘Het leest als een handleiding voor renteswap zaken bij verkoop van onroerend goed en bedrijven. Ik hoop, dat andere gedupeerde ondernemers er ook iets aan hebben.’