Rabobank heeft eerste massaclaim te pakken

Een groep gedupeerde beleggers heeft de Rabobank aansprakelijk gesteld voor de schade die zij hebben ondervonden als gevolg van een frauderende hypotheekaanbieder die bij Rabo bankierde.

telegraaf 211107