PERSBERICHT

BETREFT: VERWARRING OMTRENT BOS & PARTNERS

Recent staan in vele kranten artikelen over een procedure tussen gedupeerde beleggers enerzijds en SNS Bank en Vermogensbeheerder Bos & Partners anderzijds.

persbericht 280510