Protect the investor

De Hoge Raad heeft op 3 februari jl. (LJN: BU4914) bevestigd dat Rabobank in strijd met haar zorgplicht heeft gehandeld door het pensioengeld van een oud-ondernemer risicovol te beleggen. Bos & Partners Advocaten behandelt deze zaak in feitelijke instantie.

nrc 210212