Press release

Recent staan opnieuw in vele kranten artikelen over een procedure tussen gedupeerde beleggers enerzijds en SNS Bank en Vermogensbeheerder Bos & Partners anderzijds, naar aanleiding van het vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland van 30 januari jl.

Zoals eerder vermeld, gaat het in deze procedure niet om Bos & Partners Advocaten. Vanzelfsprekend kunt u ons kantoor wel benaderen voor vragen omtrent het vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland.