More conflicts regarding swaps

Een groeiend aantal middelgrote bedrijven die in de jaren voor de crisis een rentederivaat hebben gekocht, raakt in conflict met zijn bank. ‘Steeds meer bedrijven worden nu geconfronteerd met de negatieve waarde van zo’n swap’, zegt Hendrik Jan Bos, een advocaat die voor bedrijven tegen banken procedeert.

fd 17 sept 2012