Lease contracts Dexia bare signature

Indien de handtekening van de echtgenoot/echtgenote op een aandelenleasecontract ontbreekt, is het contract vernietigbaar. De klant van Dexia kan dan in beginsel zijn schuld kwijtgescholden krijgen en bovendien zijn inleg terugkrijgen. Dit blijkt uit de conclusie van de Procureur-Generaal in het advies aan de Hoge Raad.

fd 260108