Baan does not want to settle in investors tragedy

Tijdens het pleidooi voor het Gerechtshof Arnhem erkende de advocaat van Baan, dat beleggers schade hebben geleden. Volgens hem hebben de beleggers in die procedure echter niet aannemelijk gemaakt, dat die schade door Baan is veroorzaakt, zodat hij geen reden ziet tot schikken. De uitspraak wordt verwacht op 23 oktober a.s.

telegraaf 180807