Niet-nakoming betalingsverplichting in bitcoins kan leiden tot faillissement

Kan de verplichting om te betalen in bitcoins leiden tot een faillissement, indien de wederpartij deze verplichting niet nakomt? Over deze vraag heeft de Rechtbank Amsterdam zich recent moeten buigen.

Geschil

Tussen A en B bestaat een verbintenis die strekt tot betaling van bitcoins. B kwam deze verplichting echter niet na, waarop A het faillissement van B aanvroeg. Op grond van artikel 1 van de Faillissementswet kan een schuldenaar, die in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, hetzij op eigen aangifte, hetzij op verzoek van één of meer van zijn schuldeisers bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement worden verklaard. De vraag die speelde, was of voldaan was aan het vereiste “dat gebleken is van de toestand dat B opgehouden is te betalen”. Bitcoins zijn namelijk (nog) geen wettig betaalmiddel.

Oordeel

Onder verwijzing naar een arrest van de Hoge Raad uit 1921 oordeelde de Rechtbank Amsterdam dat de term betalen niet alleen ziet op de voldoening van een geldvordering, maar ook op de voldoening aan een verbintenis. Aangezien daarnaast sprake bleek van diverse (steun)vorderingen, heeft de Rechtbank Amsterdam B in staat van faillissement verklaard.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen aangaande bitcoins of andere onderwerpen? Neem dan contact op met Jolien Derksen (j.derksen@www.bos-partners.nl).