Levob Bank moet leaseklant groot deel inleg teruggeven

Daarnaast moet Levob deze aandelenleaseklant 60% kwijtschelden van de restschuld die ontstaat aan het eind van zijn aandelenleasecontract.

 

fin-dagbl300507