Hof tegen ABN Amro: onderbouw rentevisie uit 2008

ABN AMRO dient haar renteverwachting te bewijzen. In een procedure over een renteswap heeft het Gerechtshof Amsterdam ABN AMRO opdracht gegeven om te bewijzen dát èn waaròm zij begin juni 2008 verwachtte dat de eenmaands Euribor op een termijn van 10 jaar zou gaan stijgen;

Het Hof heeft geoordeeld dat de renteverwachting van de bank van belang is voor de keuze van het soort rentederivaat.

Het Hof oordeelde voorts dat de bank haar renteverwachting dan ook aan haar klant had moeten mededelen ten tijde van het afsluiten van het rentederivaat.

De klant heeft aangetoond dat ABN AMRO zelf een daling van de rente in de eerste anderhalf jaar verwachtte, en dat ABN AMRO die verwachte daling niet aan de klant heeft medegedeeld. Als verweer stelde ABN AMRO zich op het standpunt, dat zij in 2008 verwachtte dat de rente weliswaar op korte termijn ging dalen, maar over de lange termijn (10 jaar) zou gaan stijgen. ABN AMRO heeft echter (nog) niet aangetoond dat zij dit ook daadwerkelijk in 2008 verwachtte.

Het Hof heeft ABN AMRO Bank opgedragen om te bewijzen en met bewijsstukken te onderbouwen (dus niet door een verhaaltje van een bank-medewerker) dát èn waaròm zij begin juni 2008 verwachtte dat de eenmaands Euribor op een termijn van 10 jaar zou gaan stijgen.

In die periode van juni 2008 hebben met name Rabobank en ABN AMRO Bank op grote schaal renteswaps bij hun klanten naar binnen gedrukt met als argument: “Je moet nu heel snel een renteswap aanschaffen, want er komt een enorme rentestijging aan.”

Dat deden de banken, ondanks dat zij zelf een rentedaling verwachtten. Dat is geen vergissing van de banken, maar misleiding van hun eigen klanten, waaraan de banken miljarden hebben verdiend.

Voor heel veel rentederivatenzaken (niet alleen voor renteswaps) in het hele land is dit oordeel èn de bewijsopdracht van het Hof Amsterdam van groot belang; Wat was de eigen renteverwachting van de bank op het moment dat zij haar klanten dure producten adviseerde die kunnen beschermen tegen rentestijging, maar rampzalig kunnen zijn bij rentedaling (onnodig hoge rente en het risico om miljoenen negatieve waarde te moeten betalen bij tussentijdse beëindiging van zo’n derivaat)?

https://fd.nl/ondernemen/1213353/hof-tegen-abn-amro-onderbouw-rentevisie-uit-2008