Gerechtshof Leeuwarden 7 juli 2009

(hoger beroep tegen vonnis Kantonrechter Leeuwarden 22 februari 2005, LJN: AS7069 en JOR 2004, 149)
In de zaak van:
[appellant],
advocaat: mr. H.J. Bos en mr. R.H. Kroes,
tegen:

[geïntimeerde sub 3],
advocaat: mr. W.H.C. Bulthuis,

[Geïntimeerde sub 3] heeft zich als accountant/belastingadviseur, tevens vertrouwenspersoon van [appellant], bij het adviseren van de beleggingsconstructie niet ten volle van zijn verplichtingen als een goed opdrachtnemer jegens [appellant] gekweten doordat hij onvoldoende over de belangen van [appellant] heeft gewaakt en zich meer heeft laten leiden door de belangen van [geïntimeerde sub 1]. Het Gerechtshof heeft daarom het vonnis van de Kantonrechter vernietigd en [geïntimeerde sub 3] veroordeeld tot vergoeding van 70% van de schade.