De Hoge Raad maakt onderscheid tussen de twee petten van de financieel dienstverlener

Op 6 september 2013 (ECLI:HR:2013:CA1725) heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over een ‘eigen schuld’-verweer van een financieel dienstverlener. Het oordeel van de Hoge Raad over het toetsingskader van een dergelijk verweer in adviesrelaties geeft ook een duidelijk beeld van de aard en omvang van de bijzondere zorgplicht van een financieel dienstverlener. In deze bijdrage zal dit arrest van de Hoge Raad worden besproken. Naast het ‘eigen schuld’-verweer is in dit arrest van belang, dat de Hoge Raad heeft benadrukt, dat een financieel dienstverlener die een complex product adviseert en aanbiedt, een grotere zorgplicht heeft t.o.v. zijn cliĆ«nt van een partij die louter een product aanbiedt.

vfp