Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening 25 september 2013

In de zaak van:
[belanghebbende],
gemachtigde: mr. N.H.A. Kampschreur,
tegen:

[de Bank],

De Commissie heeft geoordeeld dat [de Bank] niet aan [belanghebbende] had mogen adviseren zijn vermogen in perpetuals te beleggen vanwege enerzijds de aan perpetuals verbonden risico’s en anderzijds het portefeuilleprofiel van [belanghebbende], zijn beleggingservaring en de reeds bestaande samenstelling van zijn portefeuille. Om die reden heeft de Commissie geoordeeld dat [de Bank] de volledige schade van [belanghebbende] dient te vergoeden.