Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening 18 december 2013

In de zaak van:
[belanghebbende],
gemachtigde: mr. R.H. Kroes,
tegen:

[de Bank],

De Commissie heeft het beroep van [de Bank] op schending van de klachtplicht alsnog afgewezen. Daarnaast heeft de Commissie geoordeeld dat [de Bank] toerekenbaar is tekort geschoten door bij de advisering van perpetuals niet te waarschuwen voor de risico’s en dat [de Bank] de schade van [belanghebbende] dient te vergoeden.