Bericht over Fortis

Ons kantoor is door enkele particuliere beleggers benaderd met de vraag om te onderzoeken, of bestuurders van Fortis Bank aansprakelijk zijn voor de verliezen die die specifieke particuliere beleggers hebben geleden op het aandeel Fortis.

Het onderzoek dat wij verrichten, richt zich op de vraag, of de bestuurders van Fortis in interviews en/of persverklaringen, althans andere openbare verklaringen, informatie hebben verspreid waarvan een onjuist of misleidend signaal is uitgegaan of te duchten was met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de koers van het aandeel Fortis, terwijl zij, als verspreiders van die informatie wisten of redelijkerwijs hadden moeten vermoeden, dat die informatie onjuist of misleidend was.

Voorts richt het onderzoek zich op de vraag, of, de bestuurders van Fortis aansprakelijk zijn jegens onze cliënten (enkele particuliere aandeelhouders) aansprakelijk zijn op grond van onjuiste of misleidende berichtgeving over de gang van zaken in de onderneming Fortis Bank.

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling van ons kantoor om namens vele aandeelhouders van Fortis Bank tegen de bestuurders van Fortis Bank te gaan optreden. Er zijn in België en Nederland reeds verenigingen actief die veel beter geëquipeerd zijn dan ons kantoor om grote aantallen aanmeldingen te verwerken en te behandelen. Wij verwijzen naar de website van de Belgische consumentenbond Test Aankoop.