Banken wisten dat renteswaps tijdbommen waren, maar verkochten ze toch

Banken hebben honderden miljoenen euro’s verdiend door mkb’ers rentederivaten te verkopen die moesten beschermen tegen een stijgende rente. Was die dreiging van een rentestijging reëel, of vermoedden de banken al lang dat de rente zou gaan dalen? Follow the Money legt de verkooppraatjes van de bankiers naast de interne rentevisies van de banken en komt tot opmerkelijke conclusies.

Lees verder: FTM 11 april 2016

https://www.ftm.nl/artikelen/rentevisie-rentederivaten