Banken verzwegen hun eigen renteverwachting bij rentederivaten

Hadden banken voorafgaand aan de verkoop van rentederivaten hun klanten moeten inlichten over de eigen rentevisie van de bank? En hadden banken deze rentederivaten überhaupt mogen verkopen toen zij op het moment van verkoop, zelf een rentedaling in plaats van een rentestijging verwachtten? Dit zijn de twee belangrijkste vragen in zaken tegen ABN AMRO, ING, Rabobank en Deutsche Bank die wij behandelen.

Onjuiste voorspiegeling rentevisie

In meerdere zaken had de bank aan de betreffende ondernemer medegedeeld dat de rente zou gaan stijgen. In werkelijkheid verwachtte de bank echter een daling van de rente. Steeds meer rechters menen dat in zo’n geval de bank een onjuist advies heeft gegeven en haar mededelingsplicht heeft geschonden. In veel van onze zaken heeft dat al tot een goed resultaat voor onze cliënten geleid.

Meer daarover in het artikel in Het Financieele Dagblad van 12 februari 2018 met de kop:

Vragen over rentederivaten worden waarschijnlijk nooit beantwoord

https://fd.nl/ondernemen/1241246/vragen-over-rentederivaten-worden-waarschijnlijk-nooit-beantwoord