Roger Kroes

Advocaat sinds 2002

Opleiding

Nederlands recht te Amsterdam; Nijmegen Law School, afstudeerrichting Business Law, Grotius specialisatieopleiding Onderneming & Aansprakelijkheid.

Specialisatie

Aansprakelijkheidsrecht. Financieel recht. Ondernemingsrecht.

Lidmaatschappen

Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP), Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR).