Financieel recht: Voor ondernemingen

– Advisering/procederen inzake financieringsconstructies, kredietaanvragen, zekerheidsstellingen, etc.

– Advisering/procesbijstand ingeval de bank het krediet gaat opzeggen.

– Advisering met betrekking tot het aangaan of de gevolgen van het aangaan van krediet constructies met derivatenĀ  (b.v. renteswaps).

– Advisering/ procederen voor ondernemingen ingeval de bank niet passende derivaten constructies heeft geadviseerd en/of teĀ  hoge renteopslagen hanteert.