Uitspraken

Hof tegen ABN Amro: onderbouw rentevisie uit 2008

Datum: 10 augustus 2017 Categorie: uitspraak

ABN AMRO dient haar rentevisie te bewijzen. In een procedure over een renteswap heeft het Gerechtshof Amsterdam ABN AMRO opdracht gegeven om te bewijzen dát èn waaròm zij begin juni 2008 verwachtte dat de eenmaands Euribor op een termijn van 10 jaar zou gaan stijgen; Het Hof heeft geoordeeld dat de renteverwachting van de bank […]

> Lees meer

Ook grote bedrijven kunnen vergoeding krijgen voor door hen afgesloten renteswaps en andere rentederivaten

Datum: 15 februari 2017 Categorie: uitspraak

Op 14 februari 2017 heeft het Gerechtshof Den Haag een zeer vernieuwend arrest gewezen in een procedure tussen een Staalbedrijf en Rabobank in verband met het afsluiten van renteswaps en andere rentederivaten. Het Hof heeft Rabobank veroordeeld tot vergoeding van de door het Staalbedrijf geleden schade. Vernieuwend aan deze uitspraak is dat volgens het Gerechtshof […]

> Lees meer

Gerechtshof Amsterdam d.d. 31 januari 2017

Datum: 6 februari 2017 Categorie: uitspraak

Het Hof heeft de beschikking van de Rechtbank Noord-Holland, waarin zij de bestuurder van claimstichting Stichting Loterijverlies.nl heeft geschorst, bekrachtigd. Hierdoor blijft de schorsing van de bestuurder in stand. De verzoekers/geïntimeerden en belanghebbenden worden in deze zaak bijgestaan door Bos & Partners Advocaten. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:210  

> Lees meer

Rechtbank Noord-Holland 30 juni 2016

Datum: 30 juni 2016 Categorie: uitspraak

De Rechtbank Alkmaar heeft de bestuurder van claimstichting Loterijverlies geschorst voor vier maanden. Beschikking Rechtbank Noord-Holland d.d. 30 juni 2016 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2016:5331    

> Lees meer

Rechtbank Noord-Nederland 22 juni 2016

Datum: 22 juni 2016 Categorie: uitspraak

Tenzij Rabobank kan bewijzen dat zij de cliënt wèl voldoende heeft voorgelicht, kan de rechtbank de renteswapovereenkomst vernietigen. Rabobank heeft de bewijsopdracht gekregen. http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2016:3078    

> Lees meer